Meniu Închide

VIA – SCIM – Sistemul de control intern managerial

Aplicaţia VIA-SCIM este concepută pentru a veni în sprijinul instituţiilor şi întreprinderilor care implementează Sistemul de control intern/managerial conform legislației în vigoare, în vederea automatizării proceselor necesare implementării ceea ce avea ca efect implicit creșterea vitezei de prelucrare a datelor și reducerea substanțială a timpului alocat activităților din cadrul procesului de control intern/managerial.

Aplicaţia este dezvoltată astfel încât să funcţioneze off-line, toate bazele de date şi fişierele stocându-se pe serverele beneficiarului. Informațiile pot fi ulterior preluate din bazele de date și afișate pe site-ul de web al beneficiarului.

Caracteristici ale aplicaţiei

 Aplicația VIA-SCIM tratează următorele aspecte ale controlului intern managerial:

I. Date generale privind organizaţia şi Sistemul de Control Intern/Managerial

1.1. Modificarea datelor organizaţiei.

1.2. Decizia privind comisia de implementare a SCIM.

1.3. Definirea programului de dezvoltare al SCIM.

1.4. Introducerea/modificarea documentelor cu privire la dezvoltare al SCIM la nivelul organizaţiei.

II. Date privind structura organizaţia

2.1. Definirea structurilor din cadrul organizaţiei.

2.2. Definirea persoanelor care au acces la vizualizarea şi editarea datelor pe structurile din cadrul organizaţiei.

2.3. Crearea fişelor de post şi a funcţiilor sensibile pentru fiecare structură în parte.

2.4. Introducerea documentelor generale specifice unui compartiment.

2.5. Definirea instituţiilor subordonate.

III. Obiectivele şi activităţile din cadrul structurilor organizaţiei

3.1. Definirea obiectivelor generale

3.2. Definirea obiectivelor specifice şi a indicatorilor specifici ai obiectivului.

3.3. Definirea activităţilor necesare îndeplinirii obiectivelor specifice.

3.4. Elaborarea procedurilor operaţionale specifice fiecărei activităţi procedurabile.

3.5. Definirea riscurilor asociate fiecărei activităţi.

3.6. Introducerea documentelor suplimentare  asociate fiecărei activităţi.

IV. Proceduri

4.1. Elaborarea procedurilor de sistem (vezi 3.4).

4.2. Elaborarea procedurilor operaționale (vezi 3.4).

4.3. Vizualizarea registrului procedurilor.

V. Riscuri

5.1. Definirea matricei riscurilor

5.2. Definirea riscurilor asociate fiecărei activităţi (vezi 3.5).

5.3. Vizualizarea registrului riscurilor

VI. Standarde de control si evaluare

6.1. Vizualizarea standardelor și indicatorilor generali

6.2. Definirea standardelor și indicatorilor proprii

6.3. Crearea chestionarelor de auto-evaluare

6.4. Aplicarea chestionarelor de evaluare (răspunsuri la chestionare)

VII. Rapoarte

7.1. Anexa 1 –  Codul controlului intern/managerial al entităţilor publice

7.2. Anexa 2 – Lista procedurilor de sistem și operaționale

7.3. Anexa 3 – Situaţie centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial

7.4. Anexa 4.1 – Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

7.5. Anexa 4.2 – Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării

7.6. Anexa 4.3 – Raport asupra sistemului de control intern/managerial