Meniu Închide

METODE DE PREDARE MODERNE FOLOSIND CALCULATORUL

Aplicații și sisteme de învățare electronică folosind tehnologia Alvia E-Learnig

Cursul va fi susținut de către conferențiar universitar doctor inginer Valentin Florin CIOTEA, cadru universitar, cu o experiență de peste 20 ani de implementarea și susținerea de cursuri în domeniul e-Learning, în special pentru cadre didactice.

TIPUL CURSULUI: Workshop

Formatul cursului va fi de tip workshop și se va referi la aspecte  practice, concrete, legate de utilizarea aplicațiilor și sistemelor e-Learning în procesul de învățare  din instituția dumneavoastră. Adresa locației  unde se va desfășura cursul va fi comunicată cursanților cu cel târziu o săptămână înainte de începerea cursurilor. 

 

NUMĂR DE ORE: 16 ore, repartizate în 2 zile consecutive.

GRUP ȚINTĂ: 

 • persoane implicate în activităţi de predare / susținere cursuri – cadre didactice, tutori, lectori;
 • persoanele responsabile pentru dezvoltarea politicii de management educațioal;
 • conducători de institii de învățământ;
 • aministratori de sisteme informatice, în special cei ai școlilor;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CURS:

Dacă este cazul, pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului ANC (fosta CNFPA), este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta). In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea AlviaSoft Expert.

OBIECTIVE:

 • Înțelegerea noțiunilor fundamentale ale teoriei și practicii domeniului, respectiv a conceptului de e-Learning cu detaliere specifică pe aplicația Alvia e-Learning;
 • Cunoașterea modalităților implementare și utilizare a unui sistem e-Learning de către profesori;
 • Cunoașterea modalităților implementare și utilizare a unui sistem e-Learning de către elevi;
 • Înțelegerea importanței utilizării aplicațiilor informatice în procesul de învațăre;
 • Îmbunatățirea tehniciilor de predare folosind metode specifice învățării cu ajutorul calculatorului;
 • Folosirea de noi tehnici specifice de stocare și partajare a cunoștințelor din domeniul e-Learning, pentru optimizarea utilizării cunoștințelor. 

TEMATICĂ:

 • Noțiuni generale despre date, informații, cunoștințe, sisteme informaționale, sisteme informatice, sisteme de învățare asistate de calculator (e-Learning);
 • Noțiuni despre aplicații, sisteme și standarde e-Learning;
 • Resurse necesare pentru instalarea sistemelor e-Learning.
 • Instalarea unui sistem e-Learning;
 • Gestiunea structurii sistemului e-Learning – interfețe, limbi utilizate, securitatea sistemului etc;
 • Crearea și gestionarea cursurilor, înscrierea utilizatorilor la cursuri, stabilirea rolurilor (profesor, asistent, cursant, vizitator) în cadrul fiecărui curs;
 • Adăugarea și modificarea resurselor în cadrul cursurilor – etichete, documente interne, fișiere, legături externe etc.
 • Adăugarea și modificarea activităților în cadrul cursurilor – lecții interactive, ateliere de lucru, dicționare și baze de date interactive,  teme, proiecte, teste inteligente, întrebări și chestionare de evaluare, forumuri de discuții, chat etc;
 • Lucru cu grupe de cursanți;
 • Gestiunea notelor și a cataloagelor – note acordate manual și automat, calculul automat și complex al mediei, generarea și exportul cataloagelor etc; 
 • Exemplificări în domeniile informatică, matematică, limba și literatura română, limba engleză, fizică, chimie etc.

COMPETENŢE DOBÂNDITE:

 • Identificarea aplicațiilor e-Learning cu potențial pentru dezvoltarea procesului de învățare;
 • Instalarea, gestionarea și utilizarea unui sistem e-Learning; 
 • Capacitatea de a optimiza procesul de învățare prin folosirea aplicațiilor și a sistemelor e-Learning.

EVALUARE:

Pe parcurs: prin observarea realizată de lector;
La sfârșitul cursului: testare tip grilă și proiect.

CERTIFICARE: diplomă de participare emisă de către AlviaSoft Expert S.R.L.

TAXA DE PARTICIPARE:

PREȚ: 590 lei/cursant.

Acces gratuit pentru o lună la sistemul Alvia e-Learning pentru instituția care înscrie cel puțin doi cursanți*.

*Fiecare organizație juridică care înscrie la acest curs cel puțin două persoane angajate în cadrul organizației, poate solicita accesul gratuit pentru o lună în sistemul Alvia e-Learning.

* Locul de desfăşurare: Sibiu, județiul Sibiu (adresa locaţiei unde se va desfăşura cursul va fi comunicată cursanţilor cu cel târziu o săptămână înainte de începerea cursurilor);
* Perioada: 20 – 21 martie 2020;
* Orar: zilnic între orele 8 – 16;
* Cursul va fi susţinut de către prorector, conf.univ.dr.ing. Valentin-Florin CIOTEA.
__________________________

* Locul de desfăşurare: Târgu Mureș, județul Mureș (adresa locaţiei unde se va desfăşura cursul va fi comunicată cursanţilor cu cel târziu o săptămână înainte de începerea cursurilor);
* Perioada: 27 – 28 martie 2020;
* Orar: zilnic între orele 8 – 16;
* Cursul va fi susţinut de către prorector, conf.univ.dr.ing. Valentin-Florin CIOTEA.