Meniu Închide

MANAGEMENTULUI RISCURILOR ÎN ORGANIZAŢII – ABORDĂRI PRACTICE ŞI APLICAŢII
 

TIPUL CURSULUI: Workshop

NUMĂR DE ORE: 16 ore, repartizate în 2 zile consecutive.

GRUP ȚINTĂ: 

 • persoane implicate în activităţi de management;
 • persoanele responsabile pentru dezvoltarea politicii de management al riscului;
 • persoanele din cadrul echipelor de gestionare a riscurilor (EGR);
 • persoanele direct implicate în activități care privesc riscurile unie organizații;
 • auditori interni;
 • elaboratorii de standarde, ghiduri, proceduri si coduri de buna practica care stabilesc, partial sau total, modul in care riscul trebuie gestionat.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CURS:

Dacă este cazul, pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului ANC, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta). In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea AlviaSoft Expert.

OBIECTIVE:

 • Intelegerea notiunilor fundamentale ale teoriei si practicii domeniului, respectiv a conceptului de risc cu detaliere specifica pe categoriile majore;
 • Cunoasterea modalitatilor de identificare si masurare a riscului, a tendintelor, instrumentelor, modelelor si procedurilor ce fac din managementul riscului un proces eficient, masurabil si vizibil;
 • Intelegerea importantei functionarii departamentului de supraveghere a riscurilor prin operatiuni de acoperire, eliminare, transfer, masurare, monitorizare si reducere a riscurilor, in sensul eficientizarii procesului de stabilire a obiectivelor strategice ale companiei;
 • Imbunatatirea tehnicii de abordare integrata a gestionarii riscurilor si cresterea eficientei sistemelor de lucru in activitatea de management al riscului.

TEMATICĂ:

 • Noțiuni generale despre riscuri şi managementul riscurilor;
 • Componentele cubului COSO ERM.
 • Clasificarea riscurilor;
 • Analiza mediului organizaţional. Definirea obiectivelor generale și a celor specifice şi a activităţilor ce concură la realizarea obiectivelor.
 • Analiza riscurilor. Metode de analiză a riscurilor. Exemple practice.
 • Identificarea riscurilor. Metode de identificare a riscurilor. Exemple practice.
 • Evaluarea riscurilor. Metode de evaluarea riscurilor. Exemple practice.
 • Definirea strategiilor de abordare a riscurilor. Exemple de strategii de abordare a riscurilor.
 • Planificarea managementului riscului.  Exemple de planuri de acţiune privind riscurile.
 • Exemplificări în domeniile adiministraţie, învăţământ, financiar, sănătate şi securitate ocupaţională, securitatea informaţională.

COMPETENŢE DOBÂNDITE:

 • Utilizarea tehnicilor de evaluare a riscului;
 • Stabilirea optiunilor de tratare a riscurilor;
 • Coordonarea modului de tratare a riscurilor.

EVALUARE:

Pe parcurs: prin observarea realizata de lector;
La sfârșitul cursului: testare tip grilă și proiect.

CERTIFICARE: diplomă de participare emisă de către AlviaSoft Expert S.R.L.

TAXA DE PARTICIPARE:

PREȚ: 590 lei/cursant.

Al doilea cursant poate fi înscris gratuit*.

*Fiecare organizație juridică care înscrie la acest curs cel puțin o persoană angajată în cadrul organizației, poate solicita participarea în mod gratuit a unei alte persoane angajate din cadrul organizației.

* Locul de desfăşurare: Oradea, județiul Bihor (adresa locaţiei unde se va desfăşura cursul va fi comunicată cursanţilor cu cel târziu o săptămână înainte de începerea cursurilor);
* Perioada: 8 – 9 noiembrie 2019;
* Orar: zilnic între orele 8 – 16;
* Cursul va fi susţinut de către prorector, conf.univ.dr.ing. Valentin-Florin CIOTEA.
__________________________

* Locul de desfăşurare: Târgu Mureș, județul Mureș (adresa locaţiei unde se va desfăşura cursul va fi comunicată cursanţilor cu cel târziu o săptămână înainte de începerea cursurilor);
* Perioada: 6 – 7 noiembrie 2019;
* Orar: zilnic între orele 8 – 16;
* Cursul va fi susţinut de către prorector, conf.univ.dr.ing. Valentin-Florin CIOTEA.